Wandelbos

Het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove bevindt zich in de groene long van Torhout, het Groenhovebos. Dit gemengd loofbos van 100 hectare groot is de ideale plek om te genieten van de natuur, om zich te ontspannen en om te sporten in het groen. Het domein van Diocesaan Dienstenhuis Groenhove beslaat 32 hectare, een gedeelte ervan is voor het publiek opengesteld. Een bewegwijzerd wandelpad van 1,6 km laat de bezoeker 60 jaar ongerepte natuur ontdekken. De fauna en flora zijn uniek. Wie er wandelt, ervaart er de rust en de stilte. Het domein is toegankelijk van zonsop- tot zonsondergang. Toegang via de hoofdingang, Bosdreef 3. 

Klik hier voor de kaart van de bewegwijzerde wandelroute van 1,6 km. 

Een geleide boswandeling? Dat kan!

Neem contact op met ons om de nodige afspraken te maken.

Scholen en verenigingen kunnen een geleide natuurwandeling aanvragen en gebruik maken van een verwerkingslokaal met educatief en didactisch materiaal. Doortocht voor wandelverenigingen dient steeds vooraf aangevraagd te worden.

 

Voor het bos behorende tot het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove gelden volgende afspraken:

Het domein is enkel toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang, behoudens, aan te vragen, begeleide bezoeken.

De toegang voor bezoekers is beperkt tot de wegen aangeduid op de kaart en de pijlen langs het parcours.

De toegang is uitsluitend voor voetgangers en voor honden aan de leiband.

De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren gedurende het bezoek aan het domein.

Het is verboden andere bezoekers of dieren te (ver)storen - schade toe te brengen aan de infrastructuur of de planten - bloemen, paddestoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen - de dieren te voederen - geschriften uit te hangen of te verspreiden - afvalstoffen achter te laten - planten, dieren of voorwerpen in het water te werpen of er uit te halen. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het domein.

Bij krachtige wind of storm betreedt u het bos op eigen risico.

De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet gebeurt door toezichthouders. Deze zijn bevoegd bezoekers, omwille van de veiligheid, of het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen te geven, desnoods personen uit het domein te laten zetten.

Het domein kan tijdelijk ontoegankelijk zijn omwille van overstroming, jacht of het vellen van bomen. In dit geval zal een waarschuwingsbord u in kennis stellen.

Het reglement is ook te lezen aan de ingang van het domein. Er is geregeld toezicht.

Deze toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, met het Stadsbestuur en de Milieudienst van Torhout, en werd goedgekeurd door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.